دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

فناوری کوانتوم دات در تلویزیون
آموزش تعمیرات تلویزیون

فناوری کوانتوم دات در تلویزیون

فناوری کوانتوم دات در تلویزیون چیست؟ کریستال های نیمه رسانا که رفتار کوانتومی از خود بروز می دهند را نقاط کوانتومی (کوانتوم دات) گویند این

ادامه مطلب »