دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

تلویزیون های رولی
آموزش تعمیرات تلویزیون

تلویزیون های رولی

درباره ی تلویزیون های رولی (رول شونده) چه می­دانید؟ چه قدر خوب می شد که بعد تماشای تلویزیون بتوانیم آن را مانند یک برگه کاغذ، 

ادامه مطلب »