دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

قطع شدن صدا در تلویزیون
آموزش تعمیرات تلویزیون

قطع شدن صدا در تلویزیون سامسونگ

آشنایی با مشکلات صدا در تلویزیون سامسونگ مدیریت مرکز تعمیر تلویزیون سامسونگ به سبب اطمینان از عملکرد کارشناسان تعمیر خود تمامی عملیات اجرا شده در

ادامه مطلب »