دفتر مرکزی: 66097851 مرکز تعمیرات: 66097859 شعبه شرق: 77978135 شعبه هفت تیر: 88836102 شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب: 44153186 شعبه شمال: 26721443 شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

دیر روشن شدن تلویزیون
آموزش تعمیرات تلویزیون

دیر روشن شدن تلویزیون

چرا تلویزیون دیر روشن می شود؟ بیشترین خرابی که تعمیرکاران تلویزیون درگیر آن هستند دیر روشن شدن یا روشن نشدن تلویزیون بوده که دلیل اصلی

ادامه مطلب »